Company: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organi…
Location: Utrecht

Apply

Vacaturedetails
Dienstverband
Fulltime
Tijdelijk
Volledige vacaturetekst

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Manager Systemintegrator SATCOM!

Wat ga je doen?
De Manager Systeem Integratie SATCOM wordt ingezet bij diverse projecten en activiteiten op het gebied van militaire satelliet communicatie. Hierbij wordt het gehele ecosysteem van satellietcommunicatie beschouwd met inbegrip van ruimtecomponenten, grondcomponenten en gerelateerde netwerken. Over het algemeen is de Manager Systeem Integratie hierbij werkzaam in een internationale context en zal er zeer regelmatig worden gereisd in verband met overleggen in het buitenland.

Je analyseert en definieert het (systeem) technische deel van het project volgens de doelstelling van het projectteam zoals mede vastgelegd in het project initiatie document (PID) door:

 • het analyseren en definiëren van het technische gedeelte van het project en deelprojecten en gerelateerde projecten;
 • het bijdragen aan het marktonderzoek tijdens de voorstudiefase;
 • het coördineren van de studies voor de afweging van de diverse opties;
 • het geven van leiding aan het specificatieproces tijdens de (voor)studiefase, het uitwerken van de functionele- en technische eisen, het detailleren van productalternatieven en het vaststellen van het Programma van Eisen;
 • het bewaken en afstemmen van de onderlinge technische samenhang van de diverse systeemdelen c.q. deelprojecten via eenduidige interfaceafspraken;
 • het bewaken van de voortgang en het afstemmen met de instandhoudingsvoorbereiding;
 • het doen uitvoeren van de risicoanalyses;
 • het periodiek rapporteren aan de Projectleider en het coördineren en bundelen van rapportages van managers van deel- en gerelateerde projecten;
 • het uitbrengen van adviezen in de onderhandelingsfase aan de Projectleider inzake de aanvaardbaarheid van potentiële opdrachtnemers, en het (doen) uitwerken van opties;
 • het in de realisatiefase, bewaken en zeker stellen van de ontwikkeling en de levering van het materieel;
 • het beoordelen van de noodzakelijk geachte wijzigingen tijdens de realisatiefase en het adviseren van de projectleider hieromtrent;
 • het mede bewaken van de goede technische uitvoering van de opgeleverde producten/systeemdelen i.s.m. Toezicht Defensie LLeveranciers.

Je inventariseert de middelenbehoefte t.b.v. realisatie van het technische deel en adviseert de projectleider terzake, door:

 • het signaleren, identificeren, analyseren en evalueren van relevante strategische technologische en materieeltechnische ontwikkelingen op de (middel)lange termijn;
 • het identificeren van het noodzakelijke wetenschappelijke onderzoek, inclusief de tijds- en kostenraming;
 • het mede begroten, voor het technische deel van het materieelproject, van de aan te wenden middelen zowel in financiële als personele sfeer;
 • het toezien op een adequate inbreng van de bij het project betrokken vakdisciplines.

Je laat de in de behoeftestelling gedefinieerde functionaliteiten uitwerken tot een programma van eisen en bewaakt deze tot de realisatie van het project, door:

 • het ondersteunen van de technische functionarissen bij het uitwerken van de geëiste functionaliteiten in de configuratie van systemen met alternatieven en hun consequenties op de dimensies product, tijd en geld;
 • het adviseren van de projectleider over gemaakte systeemkeuzen met hun consequenties op de dimensies product, tijd en geld;
 • het aansturen en bewaken van de systeemintegratie, zoekend naar een optimum binnen de randvoorwaarden product, tijd en geld;
 • het zeker stellen dat het programma van eisen op een verifieerbare en door de fabrikant aantoonbare wijze zijn verwoord in het contract;
 • het verzamelen van informatie ter advisering en voorbereiding van de af te sluiten contracten en de bestelspecificaties;
 • het in overleg met Verwerving beoordelen van offertes en het voorbereiden van contracten;
 • het zorgdragen dat het geleverde materieel wordt getest en voldoet aan de gestelde eisen;
 • het verzekeren dat de vastgestelde normen en procedures voor kwaliteitszorg, milieu en configuratiebeheer consistent worden gehanteerd;
 • het in overleg met Toezicht Defensie LLeveranciers begeleiden van fabrieksafnames, beproevingen en het bewaken van de uitvoering van de rest- en garantiepunten;
 • het bijdragen aan de eindrapportages en de technische eindevaluatie van het project.

Tot slot geef je operationele leiding aan de technische functionarissen van Wapensysteemmanagement en treedt in voorkomend geval op als plaatsvervangend Projectleider.

Functie-eisen

Wat vragen we?

 • Minimaal HBO werk en denkniveau op het gebied van informatietechnologie en/of lucht- en ruimtevaart;
 • Aantoonbare en diepgaande kennis en ervaring op het gebied van (militaire) satellietcommunicatie;
 • Kennis van en ervaring met het gebruik en het ontwerp van communicatienetwerken en netwerkbeheer;
 • Kennis van en ervaring met beveiligings- en encryptie technologieën in een militaire context;
 • Ervaring in het deelnemen aan internationale overleggen en het vertegenwoordigen van de Nederlandse overheid daarin;
 • Uitstekende beheersing in woord en geschrift van Nederlandse en Engelse taal.

Competenties:

 • Overtuigingskracht;
 • Doorzettingsvermogen;
 • Innovatief;
 • Goede leidinggevende en motiverende capaciteit;
 • Creatief en analytisch denkvermogen;
 • Stressbestendigheid;
 • Kunnen werken in teamverband en goed kunnen inspelen op capaciteiten van het personeel;
 • Goede contactuele eigenschappen;
 • Goede coördinerende en organisatorische eigenschappen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisniveau
  schaal 12
 • Salarisomschrijving
  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.
 • Maandsalaris
  Min €4.389 – Max. €5.643 (bruto)
 • Dienstverband
  Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contractduur
  2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week
  38

Overige arbeidsvoorwaarden

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Bijzonderheden

 • Deze vacature wordt zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid, krijgen interne kandidaten de voorkeur.
 • Het is noodzakelijk dat je als burgersollicitant de Nederlandse nationaliteit hebt of beschikt over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA), tenzij je afkomstig bent uit een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of uit Zwitserland.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Je bent bereid om de eed of belofte voor burgermedewerkers van Defensie af te leggen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?
Je komt te werken bij de directie Projecten. Je werkt hier samen met projectleiders, IT specialisten en ondersteuners aan diverse grootmaterieelprojecten, met name gericht op satellietcommunicatie. De standplaats voor deze vacature is Utrecht. Je staat vanuit het project in contact met diverse collega’s binnen heel Defensie, met buitenlandse partners en industrie.

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando’s (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Materieel Organisatie
De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie