Company: Novo Nordisk Farma Oy
Location: Espoo

Apply

Novo Nordisk on globaali lääkealan yritys, joka on toiminut innovatiivisena edelläkävijänä diabeteshoidon kehittämisessä jo 95 vuoden ajan. Tämä on antanut meille kokemusta ja osaamista auttaa myös ihmisiä, jotka kärsivät muista vakavista kroonisista sairauksista, kuten ylipainoisuudesta, hemofiliasta ja kasvuhäiriöistä. Pääkonttorimme sijaitsee Tanskassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee n. 41 600 työntekijää 80 maassa. Tuotteitamme myydään yli 170 maassa. Novo Nordiskin B-osakkeet on listattu NasdaQ Kööpenhaminassa (Novo-B). ADR:t on listattu New York Stock Exchangessa (NVO). Suomessa Novo Nordisk Farma Oy työllistää 60 henkilöä. Toimitilamme sijaitsevat Leppävaarassa, Espoossa. Ks. lisää novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube.

Oletko sinä etsimämme Key Account Manager Obesity -terapia-alueellemme?

Meillä Novo Nordiskilla on kunnianhimoinen tavoite. Yhdessä terveydenhuollon toimijoiden kanssa haluamme olla muuttamassa lihavuuden hoitoa Suomessa tekemällä siitä yhden terveydenhuollon prioriteeteista. Olemme sitoutuneet kehittämään sitä miten lihavuus ylipäänsä käsitetään, miten sitä ehkäistään ja miten hoidetaan. Tavoitteenamme on, että jokainen lihavuudesta kärsivä potilas pääsee hyvän hoidon piiriin ja pystyy elämään täyttä elämää.

Lihavuus aiheuttaa tai pahentaa monia sairauksia. Vuonna 2017 lähes kolme neljäsosaa miehistä ja kaksi kolmasosaa naisista oli ylipainoisia (painoindeksi vähintään 25 kg/m2), ja neljännes aikuisista (ikä 30+) voidaan luokitella lihaviksi (painoindeksi vähintään 30 kg/m2) (1). Lihavuuden Käypä hoito-suosituksen mukaan lihavuuden hoidon tulee olla kiinteä osa terveydenhuollon toimintaa samalla tavalla kuin muiden pitkäaikaissairauksien kuten diabeteksen ja kohonneen verenpaineen hoito (2). Myös lääkehoito on tarvittaessa yksi osa lihavuudenhoidon kokonaisuutta.

Key Account Manager, Obesity on meillä uusi tehtävä, jossa pääset rakentamaan uutta. Vastaat Novo Nordiskin obesiteettivalmisteiden ja -ratkaisujen tunnetuksi tekemisestä sekä myymisestä omalla alueellasi. Rakennat liiketoimintasuunnitelmasi yhteistyössä Brand Teamin kanssa ja vastaat sen tehokkaasta toteuttamisesta. Muodostat hyvät yhteydet lihavuudenhoidon avaintoimijoihin terveydenhuollossa ja koordinoit yhteistyötä, jonka avulla yhä useampi potilas pääsee juuri hänelle sopivan hoidon piiriin. Suurin osa työajastasi kuluu kentällä; asiakkaita ja kumppaneita tavatessa eri puolilla Suomea, painopisteenä kuitenkin pääkaupunkiseutu sekä Suomen suurimmat kaupungit.

Tehtävässä menestyäksesi Sinulla on:

  • Vähintään kahden vuoden menestyksellinen kokemus lääketeollisuudesta tai terveydenhuollon alalta kaupallisista rooleista asiakasrajapinnassa
  • Näyttöä onnistumisista avainasiakastyössä, erityisesti työterveydenhuollossa sekä erikoissairaanhoidon päättäjien kanssa
  • Alempi tai ylempi korkeakoulututkinto kaupalliselta tai luonnontieteiden alalta
  • Kokemus lihavuuden, diabeteksen tai sisätautien terapia-alueelta on vahva etu
  • Vahvat viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  • Halu ja kyky ”kääriä hihat” ja lähteä rakentamaan uutta
  • Ymmärrys Suomen terveydenhuoltojärjestelmästä sekä siitä, miten digitaalisten ratkaisuiden avulla voidaan rakentaa yhä vaikuttavampaa hoitoa
  • Suomen kielen lisäksi vahvat englanninkielen suulliset ja kirjalliset taidot
  • Voimassa oleva ajokortti

Sinulla on kunnianhimoinen asenne työtä kohtaan, etkä anna helposti periksi. Olet omatoiminen ja pitkäjänteinen liiketoiminnan kehittäjä. Osaat kerätä oleellisen tiedon, jonka pohjalta innovoit arvoa tuovia ratkaisuja. Potilaslähtöisyys on Sinulle luontaista, samoin kuin työskentelyn korkea eettisyys.

Tarjoamme sinulle ainutlaatuisen tilaisuuden päästä rakentamaan uutta liiketoimintaa erittäin merkityksellisessä tehtävässä. Lupaamme, että pääset käyttämään potentiaaliasi ja kasvamaan myös itse. Saat meiltä ajantasaiset työvälineet, kilpailukykyiset edut sekä mahtavan työyhteisön tuen tehtävässäsi onnistumiselle. Tehtävä on vakinainen.

Kiinnostuitko? Lisätietoja saat markkinointi- ja asiakaskokemusjohtaja Petri Hjelmmanilta, puh. 040 5366 705 tai phjl@novonordisk.com. Lähetä hakemuksesi ja CV 10.11.2019 mennessä osoitteeseen http://www.novonordisk.com/careers.

Lähteet:

1. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136223/Rap_4_2018_FinTerveys_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
2. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi24010