Company: Beerenberg Services AS
Location: Bergen

Apply

Bergen

Om selskapet:

Beerenberg Services AS er et industriselskap som leverer avanserte vedlikeholdstjenester og -løsninger til olje- og gassindustrien i Norge og internasjonalt. Konsernet har i 40 år levert nyskapende serviceløsninger til sine kunder, som hver på sine felt er verdensledende. Derfor sier vi i Beerenberg at vi gjør olje og gassvirksomhet mulig i røffe omgivelser.

Selskapet bruker mye ressurser på forskning og utvikling, slik at vi hele tiden kan levere nyskapning i form av produkter og løsninger som hjelper industrien noen skritt videre. Beerenberg har samlet sine forretningsområder under enhetene Services og Benarx Solutions.

Selskapet har hovedkontor på Kokstad i Bergen og avdelingskontor i Stavanger. Beerenberg sysselsetter ca. 1800 årsverk og omsetter gjennomsnittlig for rundt 2 milliarder kroner i året. På http://www.beerenberg.com kan du lese mer om selskapets Samfunnsansvar og Visjoner og verdier.

Om stillingen:

Stillingen som VP IT & Digitalization rapporterer til EVP Business Support og vil ha et totalansvar for Beerenbergs IT drift, virksomhetssystemer og digitaliseringsprosesser. Enheten sysselsetter fem ansatte. Styring av eksterne IT leverandører og å bidra i interne fora er sentrale oppgaver for avdelingen.

En av Beerenbergs hovedoppgaver er å sysselsette ca. 1800 fast ansatte og innleide som er i arbeid offshore, onshore, industri og internasjonale lokasjoner. IT skal sikre integritet, tilgjengelighet, konfidensialitet, støtte med digitalisering av prosesser og forbedre arbeidsflyten for de ansatte. VP IT & Digitalization vil samarbeide tett med HR og SCM.

Selv om de mest sentrale arbeidsoppgavene i rollen er å forbedre virksomhetssystemer og arbeidsprosesser, vil rollen også ha stort fokus på industri 4.0 initiativ. Olje og gass sektoren befinner seg i en tidlig fase av digitaliseringsmodenhet, og skal hente ut store effekter de neste fem årene. Som VP IT & Digitalization vil du være ansvarlig for å vurdere hvilke initiativ Beerenberg skal implementere; det være seg 3D printing på plattform, IoT, VR/AR, kunstig intelligens, blockchain m.fl.

Gjennom et dedikert teknologiutviklingsprogram har det allerede blitt utviklet utvidelser til kjente CAD systemer, digitale tvillinger, adoptert teknologier, i tillegg til at Beerenberg har jobbet kontinuerlig med oppfølging av relevant teknologi i markedet.

Beerenberg har utviklet en solid IT plattform med moderne skybasert infrastruktur og en tydelig selskapsforankret strategi for videre utvikling. Selskaper søker nå en forretningsorientert og visjonær leder til å videreutvikle teknologiaksene i driftsorganisasjonen, støtteprosessene og i kunde/leverandørgrensesnittet.

Ansvarsområder:

 • Overordnet ansvar for IT sikkerhet, drift, infrastruktur, og IT utvikling. Beerenberg har outsourcet store deler av IT drift og support til Cegal. Løsningen er hybrid infrastruktur basert på Microsoft Azure, SaaS løsninger samt on- prem tjenester.
 • Initiere og drive frem innovasjon- og digitaliseringsprosesser.
 • Lede vår ERP systemevolusjon.
 • Lede et team på fem kompetente ansatte og eksterne IT leverandører
 • Levere løsninger som sikrer at Beerenberg beholder posisjonen som ledende leverandør innen våre nisjer
 • Levere resultater i samsvar med mål nedfelt i gjeldende strategiplan, inklusiv P&L-ansvar for virksomhetsområdet
 • Sikre tydelige grensesnitt og godt samarbeid med støttefunksjoner, fagmiljøer og kunderelasjoner
 • Påse at hensyn til HMSK & Risk blir ivaretatt under planlegging og utførelse av alle arbeidsoppgaver som hører til under ansvarsområdet
 • Utøve ledelse på en slik måte at kontinuerlig forbedringsarbeid står i fokus
 • Støtte EVP og forberede saker for konsernledelsen
 • Representere Beerenberg i relevante eksterne fora

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker en person med minimum 5 års erfaring innen digitalisering, forretningsutvikling, og IT ledelse.
 • Erfaring fra prosessforbedring, endringsledelse og organisasjonsutvikling

Utdanning:

 • Fortrinnsvis utdanning på mastergradsnivå innen IT- eller økonomiske fag

Personlige egenskaper:

 • Identifisere deg med Beerenbergs verdier; Inkluderende, nyskapende og ansvarlig
 • Vi søker en forretnings- og prosessorientert leder med strategisk legning, initiativ og sterk gjennomslagskraft
 • Analytisk, løsningsorientert og ha gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk Utadvendt og ha evner til å skape gode relasjoner på alle nivåer i selskapet

Vi tilbyr:

 • En stor, viktig og utfordrende lederstilling i offshoresegmentet
 • En mulighet til å modernisere og digitalisere et ledende industriselskap
 • Et uformelt og hektisk arbeidsmiljø – som Beerenberger vil du bli del av et veletablert selskap i bevegelse
 • Nytt og moderne hovedkontor på Kokstad i Bergen
 • Konkurransedyktige betingelser

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt Atle Bønes,

Bønes Virik Executive Search, telefon 92 88 94 20, eller Andreas de Lange, Bønes Virik Executive Search, telefon 900 93 829.

Henvendelser kan innledningsvis behandles konfidensielt overfor oppdragsgiver.


Vennligst referer til DN.no i din søknad.