Company: Norfund
Location: Oslo

Apply

Oslo

Norfund – Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland – er eid av staten ved Utenriksdepartementet og skal medvirke til utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet i utviklingsland. Hensikten er å etablere levedyktig, lønnsom virksomhet som ellers ikke vil bli igangsatt som følge av høy risiko. Fondet investerer alltid med partnere, norske eller utenlandske. Om lag halvparten av Norfunds investeringsportefølje er innen ren energi. Finansinstitusjoner, herunder mikrofinans, og industri relatert til landbruk og produksjon av mat er øvrige prioriterte sektorer. Afrika sør for Sahara er hovedsatsningsområde, i tillegg til investeringer i enkelte land i Asia og Mellom-Amerika. Norfund har kontorer i Nairobi, Maputo, Accra, San José og Bangkok. Norfunds avtalefestede investeringer er i dag på 23 milliarder kroner i 140 selskaper. Antall ansatte er 75.

Executive Vice President – Kommunikasjon og strategi

Stillingen rapporterer til administrerende direktør og inngår i ledergruppen. Arbeidsområdet omfatter ansvar for Norfunds kommunikasjon mot sentrale aktører nasjonalt og internasjonalt, samt strategisk og analytisk arbeid knyttet til Norfunds rolle som norsk utviklingsinvestor (Development Finance Institution). Nåværende leder går over i ny stilling i avdelingen, som vil bestå av til sammen syv personer.

Sentrale oppgaver:

 • Bidra til å profilere Norfund gjennom målrettet informasjon til sentrale aktører som politikere, partnere, investorer og det utviklingspolitiske miljøet (nasjonalt og internasjonalt).
 • Ansvarlig for Norfunds eksterne og interne kommunikasjonsstrategi.
 • Være en tydelig stemme i samfunnsdebatten knyttet til betydningen av privat sektors rolle i utviklingspolitikken.
 • Bidra til at avdelingen leverer analyser av høy kvalitet og videreutvikler den makroøkonomiske kompetansen knyttet til Norfunds regioner og enkeltland.
 • Bistå ledelsen og øvrige avdelinger i Norfund.

Kvalifikasjoner:

 • Master i samfunnsøkonomi/MBA/statsvitenskap eller tilsvarende.
 • Minimum 10 års relevant erfaring, gjerne innen strategi, analyse og kommunikasjon.
 • Internasjonal erfaring fra arbeid relatert til samfunnsansvar, bistand eller nærings- og investeringsvirksomhet.
 • Interesse og god forståelse for Norfunds mandat og samfunnsoppdrag.
 • Gode analytiske ferdigheter og god gjennomføringsevne.
 • Relevant ledererfaring vil tillegges vekt.

Personlige egenskaper:

 • Initiativ og evne til å jobbe selvstendig og i team.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne – på norsk og engelsk.
 • Trygg og tydelig.
 • Effektiv, uavhengig og løsningsorientert.
 • Strukturert og nøyaktig.

Norfund kan tilby:

 • Profesjonell og personlig utvikling i et spennende selskap med bred internasjonal eksponering.
 • Et positivt arbeidsmiljø preget av kompetanse og ansvar.
 • Konkurransedyktige betingelser.

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om å unntas vil varsles dersom dette ikke kan imøtekommes.
Søknadsfrist: 1. mars 2019
Kontaktpersoner:

EVP Organisasjon og HR Hege Elisabeth Seel: 454 87 570
Senior rådgiver HR Gro P. Hvammen: 911 32 443


Vennligst referer til DN.no i din søknad.