Company: Haeger & Carlsson | Executive Search & Interim AB
Location: Sverige

Apply

Sverige

Svenskt läkemedelsbolag med fokus på den nordiska marknaden söker nu en Drug Safety Manager till sitt kontor i Solna/Stockholm. Företaget tillhandahåller ett brett sortiment av licensläkemedel, extempore läkemedel och godkända läkemedel utifrån vårdens behov och önskemål. Företaget har egen tillverkning samt under senaste åren arbetat aktivt med sin elektroniska utveckling för att på så vis förfina och förenkla sina processer. Företaget har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm.


Huvudsakliga ansvarsområden

 • Fallhantering (ICSR): hantera och utvärdera biverkningsrapporter.
 • Kommunikation: ICSR kommunikation till sjukvård, patient/kunder och affärspartners samt myndigheter inom EU.
 • Signalspårning – delta i möten med QPPV och medicinsk expertis.
 • Risk och Krishantering.
 • SOPar: Skapa och underhålla PV rutiner. Granska QA rutiner relevanta för PV.
 • Inspektioner och audits: Tillsammans med QPPV representera företaget vid myndighets-inspektioner samt vid audits av externa samarbetspartners, leverantörer och konsulter.
 • Avtal: Delta i skapande och granskning av safetyavtal med affärspartner och konsulter.
 • PV utbildning av intern och extern personal.
 • Medicinsk Information: kontaktperson för extern support.
 • GDPR: Ansvara för dataskydd inom PV.


Önskad erfarenhet och egenskaper

 • Du har en naturvetenskaplig examen, företrädesvis Apotekarexamen.
 • Du har erfarenhet och god kunskap inom farmakovigilans och biverkningsrapportering.
 • Du har god kunskap om den europeiska PV lagstiftningen, relevanta guidelines, procedurer och krav.
 • Du är en bra teamspelare som har förmåga att bidra till att utveckla teamet.
 • Du har ett affärsmässigt tänkande och ett visst entreprenöriellt förhållningssätt.
 • Du är bra på att självständigt identifiera och lösa problem och uppgifter.
 • Du är en god kommunikatör och har mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
 • Du rapporterar direkt till Head of Regulatory Affairs & PV.