Company: Assistera
Location: Stockholm

Apply

Företaget står inför en större förändringsresa då vi rullar ut ett mycket affärskritiskt CRM-verktyg till en stor del av verksamheten.

Inför denna utrullning behöver vi stöd av en förändringsledare som konkret och metodiskt arbetar med förändringsledning i både management-led och slutanvändarled och som har förmågan att skapa förankring och acceptans för att få förändring att fastna.

Då är erfarenhet av att kunna förmedla vision och målbild och som har förmågan att få förändring att fastna hos en omfattande målgrupp med stor variation av användargrupper och med stor geografisk spridning.

Uppdraget är på 50% i början för sedan öka till heltid efter årsskiftet

Kunden sitter i centrala Sthlm

Kompetenskrav

 • Praktisk erfarenhet som förändringsledare i systemimplementationer
 • Sätta samman kommunikationsplaner, utrullningsplaner, utbildningsmaterial och genomföra slutanvändarutbildningar genom olika kommunikationskanaler/-medier
 • Förmedla change i flera led till slutanvändare
 • Etablera nätverk med förändringsambassadörer och super-users
 • Åstadkomma samsyn kring önskad effekt och styrning genom KPI:er
 • Coachning av ledare
 • Teoretisk och praktisk erfarenhet av förändringsverktyg t ex ADKAR
 • ADKAR-certifierad förändringsledare
 • Flytande i engelska och svenska
 • Gärna erfarenhet inom försäkring/bankbranschen

Meriterande kompetens

 • Förmåga att vara visionsbärare och skapa engagemang
 • Mycket god kommunikativ förmåga
 • Samordna grupperingar för att nå gemensamma mål
 • Lyhörd och kan skapa förtroende och tillit, men samtidigt väl rustad att hantera motstånd

Arbetsort

Stockholm

Uppdragsperiod

Start: 2019-09-16

Slut: 2020-06-30

Om detta låter intressant, skicka ditt CV (i MS Word-format) och några rader om hur du uppfyller kraven och kan bidra till denna position så fort som möjligt, men inte senare än 2019-06-17.

Kontaktperson

Tomas Lanneborn
+46 709 40 16 71
tomas.lanneborn@asociety.se