Company: Regnskab- og Rådgivningscenter
Location: Silkeborg

Apply

Kontraktansvarlig til professionelt og fremtidsorienteret indkøbs- og udbudsteam.

Har du evnerne til at oversætte, formidle og koordinere implementeringen og driften af vores kontrakter på varer og tjenesteydelser? Kan du indgå i mange forskellige relationer og sikre inddragelse af kolleger, brugere og leverandører? Vil du udvikle og udfordre vores styring af kontrakter? Trives du med at arbejde struktureret og med stort ansvar? Og har du erfaring med kontrakt- og leverandørstyring, så er denne stilling noget for dig.

I Indkøb og udbud er der i dag ansat ti medarbejdere, som med energi og høj faglighed brænder for deres arbejdsområde. Silkeborg Kommunes indkøbs- og udbudsteam er et af fem teams i Regnskabs- og Rådgivningscentret, der er del af Økonomi- og IT-staben. Teamet varetager opgaver indenfor udbud, tilbudsindhentninger, kontraktstyring, jura, controlling, e-handel, analyse, rådgivning, support og projektledelse. Alle opgaverne i teamet skaber grundlaget for det rette flow i en kontrakts løbetid så kommunens ressourcer anvendes bedst muligt.

Dine arbejdsområder
Du får en alsidig stilling inden for indkøbs- og udbudsområdet, hvor du skal arbejde med leverandør- og kontraktstyring. Du kommer til at arbejde med implementering, løbende drift, formidling, understøttelse og optimering af kommunens kontrakter. Aftalerne spænder bredt lige fra befordring til forbrugsartikler, møbler, tolkeydelser mv.

Dine opgaver vil primært omfatte:

 • Implementere kontrakter på varer og tjenesteydelser – indgået efter kommunens egne udbud, i KomUdbud eller gennem SKI.
 • Udvikling af kommunens tilgang til kontraktstyring.
 • Drift af kontrakter, herunder sikring af, at priser og sortiment er opdateret, at aftalerne er tilgængelige for brugere, og at aftalerne forlænges og prisreguleres rettidigt.
 • Opfølgning på leverandørperformance og varetagelse af den løbende dialog med leverandører omkring kontraktlige og kommercielle forhold herunder optræde som mægler og problemknuser.
 • Opfølgning på kommunens anvendelse af kontrakterne og dialog med driftsafdelingerne herom.
 • Samarbejde med teamets udbudsjurister om forberedelse af udbud.
 • Overvågning og analyse af brugen af aftalerne, så besparelsespotentialer realiseres og effektive genudbud bliver forberedt.
 • Dokumentation og afrapportering af resultater.

Din profil

 • Du har relevant erfaring med kontrakthåndtering og offentlige indkøb gerne fra kommunalt regi.
 • Optimalt er du velfunderet på indkøbs- og udbudsområdet med en relevant videregående uddannelse, f.eks. cand.merc.jur. eller cand.jur. Din uddannelsesbaggrund er dog mindre vigtig, da det væsentlige er gode og faglige kompetencer indenfor teamets arbejdsopgaver og den rette indstilling.
 • Du har gode IT-kompetencer herunder især fortrolighed med Excel.
 • Erfaring med kontraktstyringssystemer (vi bruger Comcare CC Management) og systemer til indkøbsanalyse (vi bruger KMD Indkøbsanalyse) vil være et plus.

Vi lægger vægt på, at du:

 • har succesfuld erfaring med at kontraktstyring og ønsker at bidrage til udvikling af området.
 • interesserer dig for hele arbejdsprocessen med udbud og indkøb.
 • er lyttende, netværksorienteret og god til at samarbejde med mennesker på alle niveauer internt i kommunen og hos leverandører og eksterne samarbejdspartnere.
 • er en dygtig kommunikator – både mundtligt og skriftligt.
 • har godt humør, er åben og er parat til at tage netop din plads i vores team.
 • arbejder struktureret, er selvkørende og robust og kan håndtere det pres, der ligger i en udbuds- og indkøbsfunktion med stor bevågenhed.

  Vi tilbyder dig
  Du får et udfordrende og afvekslende job. Indkøbs- og udbudsområdet har stort politisk fokus og er under stadig udvikling. Du vil indgå i et team præget af godt humør, hvor arbejdsmiljøet er godt, og hvor der er en uformel omgangstone og fleksibel arbejdstid. Kommunen lægger vægt på faglig og personlig udvikling.

  Ansættelse
  Stillingen ønskes besat medio august 2019 – anden startdato kan aftales. Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

  Vil du vide mere om Silkeborg Kommune, både som organisation og sted at bo, så besøg os på http://www.silkeborg.dk og http://www.silkeborgkalder.dk

  Yderligere oplysninger
  Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen ved at kontakte leder af Indkøb og udbud Søren Boisen på tlf. 20 59 83 69.

  Ansøgningsfrist mandag 10. juni 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag 19. juni.

  Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
  Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.