Company: Schibsted
Location: Stockholm

Apply

Stockholm

Arbetsuppgifter

Som Industry Manager för affärsområdet Spel på Schibsted Sales & Inventory har du en nyckelroll för att säkra Schibsteds roll på den svenska mediemarknaden. Din främsta arbetsuppgift är att leda- och affärsutveckla intäktsströmmar för hela köpresan inom ramen för spelbranschen. Du underbygger dessa med branschinsikter och tar fram best practice.

Du bidrar med insikter om branschen, du följer upp försäljningen på de kunder som tillhör branschen och du stöttar försäljningsavdelningen i möten och med kontaktytor mot branschen.

Externa möten och kontaktytor kommer att krävas för att skapa framgång.

Rollen består av flera delar där du bland annat kravställer mot Schibsted bolag, avdelningar på SSI men där det också finns en stor förväntat på egen kreativitet, affärsutveckling och bearbetning av marknaden för att öka förståelsen och intäkterna inom spelbranschen.

Det ligger ett stort ansvar hos dig som Industry Manager att kontinuerligt arbeta med uppföljning och utvärdering av genomförda aktiviteter för att möjliggöra justeringar och förändringar i tidigare tagna beslut.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Bidra till att vi når våra totala säljmål samt för de specifika projekten och satsningar som initieras inom spelbranschen

Utveckla nya intäktsströmmar och affärsmodeller för spelbranschen som täcker hela köpresan

Ta fram case, insikter och säljmaterial för att stötta säljavdelningens arbete med att driva affären framåt

Kontinuerligt uppdatera sig med omvärldsbevakning för att driva på affärsutveckling och identifiera branschförändringar som gör det möjligt för Schibsted att ta del av nya budgetar

Leda workshops både internt och externt om branschen och de insikter vi besitter

Koordinera och säkerställ processer mellan SSI och bolagen utifrån fastställda projekt

Delta i produkt- och annonsavdelningens möten och andra obligatoriska aktiviteter

Skapa goda relationer med annonsörer och mediebyråer i branschen

Säkerställa att de produkter och tjänster vi lanserar på marknaden håller absolut högsta klass

Kvalifikationer

3-5 års erfarenhet från att ha arbetat i spelbranschen

Stort intresse för marknadsföring, teknik och media

Mycket god kommersiell förståelse

Mycket god samarbetsförmåga och social kompetens

Förmåga att arbeta självständigt, ta egna initiativ och driva projekt

Ett mål- och resultatinriktat fokus

Förmåga att driva stora projekt och kunna koordinera och prioritera mellan de olika projekten som pågår samtidigt

Ett strukturerat arbetssätt som stöttar avdelningen i dess målarbete

Ett analytiskt kunnande och förståelse

Som en del av denna process kommer vi att göra en bakgrundskontroll på slutkandidat.

Vi har riktigt bra förmåner

Learn and develop within Learning Lab

Empowering body and mind with Schibsted Life

We embrace diversity

Media – The Power of Journalism

The second hand effect through our marketplaces

Work with products that matter in people’s lives

8000 fantastic colleagues in over 20 countries

Local and global career opportunities

Innovation, it’s at our core

Media – och The Power of Journalism

The Second Hand effect bidrar till bättre miljö

Jobba med produkter och tjänster som berör

8000 fantastiska kollegor i över 20 länder

Lokala och globala karriärmöjligheter

Innovation i fokus sedan 1839

Personlig utveckling och lärande inom Learning Lab

Var del av en mångfaldig, inkluderande arbetsplats