Company: E.ON Energilösningar AB
Location: Ön

Apply

Vi är på en spännande resa som skall leda till ett ännu mer kundorienterat, affärsmässigt och effektivt bolag och i din roll som Bränslechef så kommer du delta i denna transformation. I rollen som Bränslechef kommer du hantera och samordna den operativa verksamheten men även arbeta strategiskt för att på lång sikt säkerställa bränsleförsörjningen till produktionsanläggningarna.

VI erbjuder dig ett jobb där du får möjlighet att kombinera strategiskt arbete(konceptualisering, marknadsintelligens) med operativt arbete samtidigt som du får leda ett drivet team på ca 20 medarbetare. Med din kunskap om energibranschen har du lätt att hantera den förändring som sker men även få med dig alla medarbetare på resan. Du driver ditt ansvarsområde med ett strategiskt fokus där samverkan med flera avdelningar och externa parter är en viktig del. Både inom den egna avdelningen och i övriga organisationen präglas arbetet av en tung kompetensinriktning där samarbete och gemensamma målsättningar är en del av kulturen. I rollen som Bränslechef ingår även uppgifter så som:

  • Övergripande ansvar för bränsleupphandlingen till alla nuvarande och framtida produktionsanläggningar.
  • Utveckla prognosen för långsiktiga priser.
  • Inom området för supply chain management, utveckling av olika logistiklösningar (båt, tåg, lastbil) beroende på situation / marknad.
  • Portföljförvaltning för FoU-projekt.
  • Utveckla och genomföra upphandlingsstrategier.
  • Budgetansvar

Qualifications

Du kommer rapportera till Anders Svensson som är en närvarande chef med dörren öppen om du behöver hjälp. Han har en coachande ledarstil och stöttar dig i dina beslut. Anders förväntningar på dig är att du arbetar självständigt, tycker om att driva frågor och tänker utan för boxen. En viktig del i rollen är att på ett innovativt sätt driva förändring för att se till att vi möter marknaden men även når våra mål att arbeta med 100% förnybar och återvunnen energi i en omvärld med cirkulär ekonomi och långsiktigt hållbara prestationer.

Vi tror du har en liknande roll idag och därför känner dig trygg att hantera stora komplexa affärer som har kopplingar till exempelvis sågverksindustrin, massa- och pappersindustrin eller avfallsbehandling. Du har en relevant utbildning så som Civilingenjör och har passion för att göra affärer. För att kunna driva affären i den riktning E.ON önskar behöver du förstå cirkulär ekonomi och hållbarhet men även hur det fungerar inom avfallssektorn och återvinningsverksamheten.

Alla är lika olika och alla är välkomna på E.ON! På E.ON arbetar vi aktivt för en ökad mångfald och jämställdhet, för att vi vet att det föder goda resultat. Därför är just DU intressant för oss.

För frågor gällande tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef:

Anders Svensson, +46 705 937643

För fackliga frågor, vänligen kontakta:

Mats Ekblom, Unionen, +46 705 259188

Anders Berghman, Akademikerna, +46 706 535822

Michael Andersson, Ledarna, +46 705 250129

Mats Lundberg, SEKO +46 730 499778