Company: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Location: Ballerup

Apply

Er du skarp til håndtering af SAP og Excel? Er du god til detaljer, og kan du bevare overblikket over mange data og informationer på én gang?

Vi stræber efter at bibeholde vores position som én af de bedste i staten, indenfor disciplinen Contract Management. Derfor har vi brug for den helt rigtige Contract Manager til Indkøbsdivisionens Rammeaftaleadministration i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Om os

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) indkøber alt lige fra kampvogne, skibe, helikoptere og jagerfly til støvler, ammunition, reservedele, uniformer og såvel militært som administrativt IT. Vi køber samlet ind for ca. 9 mia. kr. årligt.

Indkøbsdivisionen (ID) er Forsvarsministeriets centrale indkøbsorganisation på materiel- og IT-området. ID består aktuelt af mere end 130 medarbejdere fordelt på to afdelinger, hhv. Strategisk Indkøbsafdeling og Operationel Indkøbsafdeling.

I Indkøbsdivisionen har vi særligt stort fokus på at optimere vore forsyningskæder. Solide aftaler med leverandører, controlling og leverandørstyring medvirker til et kommercielt og logistisk fokuseret miljø med skærpet fokus på styrkelse af hele forsyningskæden til Forsvaret.

Contract Management er en altafgørende og vigtig støtte til hele FMI. Vi medvirker til at sikre, at Forsvaret opnår mulighed for at få maksimal nytteværdi af alle givne rammeaftaler i deres levetid.

Om stillingen

Som Contract Manager arbejder du med implementering, drift og controlling af FMI kontraktuelle rettigheder vedrørende kommercielle og logistiske forhold. Vi prioriterer til denne stilling SAP-ekspertise endog meget højt kombineret med god forretningsforståelse.

Dine alsidige og spændende udfordringer i hverdagen omfatter bl.a.:

 • deltagelse i projektopstartsmøder med strategisk indkøb og de teknisk ansvarlige, så forhold om kommercielle, logistiske data tilgodeses i de fremtidige rammeaftaler allerede fra begyndelsen.

 • deltagelse i underskrifts- og opstartsmøder med interne kunder hhv. leverandører, så du proaktivt medvirker til at sikre et godt og gedigent leverandørsamarbejde med fokus på god forsyningskædehåndtering.

 • deltagelse i givne leverandørdialogopgaver og en solid kommerciel støtte for interne kunder i forbindelse med god leverandørhåndtering indenfor eget ansvarsområde.

 • registrering af data i SAP og koordinere at de helt rette stamdata faktisk matcher systemets, såvel som selve rammeaftalens, indhold. Desuden tager du din del af vores fælles-postkasse, KTP.

 • sagsbehandling på diverse beregninger, herunder især på prisregulering, samt opdatere priser i SAP.

 • støtte til vore tekniske sagsbehandlere, såfremt der skal trækkes diverse rapporter om rammeaftaler eller besvares spørgsmål om disse.

 • kommunikation i skrift og tale med interne kunder samt danske og udenlandske leverandører.

Om dig

Du har en relevant uddannelse, f.eks. Professionsbachelor, Merkonom, Akademimerkonom eller anden ækvivalerende uddannelse.

Du har lyst og vilje til at gøre en forskel, herunder være med i videreudviklingen af indkøbsdivisionen.

Endvidere har du:

 • et særdeles godt kendskab til SAP og er rigtig dygtig til Excel

 • erfaring med at arbejde med aftaler og kontrakter fagligt og systemmæssigt

 • erfaring med tværfagligt samarbejde, gerne i FMI, hvor perspektiverne ofte er meget forskellige.

 • kendskab til leverandørkontakt i ind- og udland, særdeles gode kommunikative egenskaber både på dansk og engelsk i skrift og tale

Som person har du en god forretningsmæssig forståelse, og du er en teamplayer med et imødekommende væsen. Du er ”deadlinefikseret”, grundig og har styr på detaljen. Fra dig opleves professionalisme, robusthed og du evner at kommunikere med alle.

Som led i ansættelsesprocessen vil der blive spurgt ind til de kernekompetencer, som en Contract Manager bør bestride, herunder f.eks. implementering af aftaler i system og organisation, forventningsafstemning med leverandører, leverandørsamarbejde o.m.a.

Vi vælger måske, at du skal gennemføre en lille test med nogle opgaver med fokus på dit kendskab til SAP og Excel, samt hvordan du vil håndtere nogle typiske situationer fra hverdagen i FMI.

Ansættelsesvilkår

Du bliver ansat og aflønnet efter gældende relevant overenskomst. Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning jf. gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Har du fået lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Sektionschef Jakob Johannes Rønberg på tlf. 7281 4231 eller Contract Manager Gitte Seehusen på 7281 4234.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent, Annette Karlsen, fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 7281 9170.

Du bedes søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 2. juni 2019.

Samtaler forventes afholdt løbende, så send din ansøgning med det samme.

Tiltrædelse snarest muligt og senest den 1. august 2019.

Forsvarsministeriets Koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE, FMI.

FMI fungerer som materielfagligt videncenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando med underliggende værnsstabe sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.

Advertisements