Company: AbbVie
Location: Stockholm

Apply

Stockholm

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att utveckla innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar mot svåra sjukdomar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. AbbVie finns i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Skandinavien har vi cirka 200 medarbetare och kontor i Solna, Köpenhamn och Oslo.


En arbetsplats för personlig tillväxt.
Sedan AbbVie bildades har det funnits en tydlig övertygelse att de människor som jobbar här är företagets viktigaste tillgång och största konkurrensfördel. Vår arbetsplats kännetecknas av engagemang, öppenhet och tillit till varje individs förmåga. Vi vill skapa en utforskande miljö där alla kan bidra utifrån sin fulla potential.

Vårt mål är att vi ska bli Skandinaviens bästa arbetsplats, och vi deltar årligen i Great Place to Works undersökning för att mäta våra framsteg. 2018 utsågs AbbVie Sverige till tredje bästa arbetsplats.

Vi tror på att låta engagemang växa, och uppmuntrar medarbetare att arbeta ideellt inom ramen för ett flertal företagsövergripande initiativ. Vi samarbetar därför långsiktigt med flera utvalda organisationer för att tillsammans med dem bidra till det samhälle vi lever i. Vi erbjuder även en mängd olika förmåner såsom exempelvis friskvård, friskvårdstimme, privat sjukvårdsförsäkring, möjlighet till naprapati samt massage på jobbet.


Teamet
Terapiområde Reumatologi är en del av AbbVie Scandinavias affärsområde Immunologi, och ansvarar för våra behandlingar inom reumatologiska sjukdomar i Sverige. Teamet är tvärfunktionellt och består av marknadsförare, medicinska experter, Market Access, finans och säljare. Det övergripande målet för teamet är att säkerställa att våra läkemedel får rätt plats i behandlingen av reumatologiska sjukdomar och att de används på rätt sätt till rätt patienter. För att åstadkomma detta utbildar vi sjukvårdens olika aktörer och utvecklar innovativa lösningar för bättre sjukvård tillsammans, med ledstjärnan att patienten skall vara i centrum.

Teamets viktigaste uppgift närmaste 2 åren är att lansera en ny innovativ behandling vid Reumatoid Artrit, där Brand Manager utgör en nyckelroll i det krossfunktionalla teamet. Som Brand Manager rapporterar du till Business Unit Manager


Huvudsakliga arbetsuppgifter

Tillsammans med Business Unit Manager leder Brand Manager det strategiska arbetet i det krossfunktionella teamet för att säkerställa optimal förberedelse inför lansering. Arbetet innefattar bl.a. försäljningsanalys, insikt kring olika kundgruppers behov samt förståelse för den regionala affären.

Proaktivt utveckla och implementera kundanpassade marknadsföringskampanjer/aktiviteter i en bred mix av kanaler.

Identifiera och driva både traditionella och innovativa initiativ med olika aktörer, med syfte att förbättra vårdkvalitén.

Arbeta nära ett säljteam och vara aktiv i olika regionala initiativ och aktiviteter.

Säkerställa hög kunskap kring strategi och produktegenskaper i det krossfunktionella teamet, men framför allt i säljteamet.

Interaktion internt (både med Skandinaviska och globala kollegor) och externt (läkare, sjuksköterskor, patienter och andra intressenter).

Ansvara för att marknadsföringsbudget spenderas i linje med beslutade strategier och enligt plan.

Personliga egenskaper och kvalifikationer

Patientcentrerat arbetssätt, starkt kundfokus och proaktiv i att finna nya lösningar allteftersom marknaden och kunders behov ändras.

Analytisk och strategisk med stark förmåga och driv att omsätta strategi till handling samt förmåga att prioritera mellan olika aktiviteter för att säkerställa effektiv resursanvändning.

Ambitiös med en hög kapacitet och entreprenörsanda – en pålitlig lagspelare som kan arbeta självständigt.

Kommunicerar effektivt, inspirerar, påverkar och förhandlar med externa och interna intressenter. Mycket god förmåga att engagera och involvera kunder i vetenskaplig och medicinsk dialog.

Jobbar med ledorden kreativitet och innovation med förmåga att identifiera både traditionella och innovativa lösningar på komplexa problem.

Erfarenhet från läkemedelsbranschen, regelverk och procedurer krävs.

Kunskaper i finansiella processer och affärsverksamhet

Examen inom Marknadsföring, Business administration, vetenskaplig examen eller annat närliggande område.

Flytande i svenska och engelska.


Praktisk information

Tjänsten är en heltidstjänst med placering i Solna och du kommer att resa ungefär 20% av din tid.

Sista ansökningsdag är 31 Maj.

Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då vi gör urval och intervjuer löpande. Personliga egenskaper och match mot vår kultur är oerhört viktigt för oss och vi kommer därför lägga stor vikt vid detta i vårt urval.

Välkommen med din ansökan