Company: Teknik & Miljø
Location: Viborg

Apply

8800

Fast

Viborg Kommune søger vikar for intern energirådgiver

Der er stor fokus på nedbringelse af energiforbruget i kommunens ejendomme, og da vores energirådgiver går på barsel, søger vi derfor en barselsvikar til at forestå og koordinere indsatserne for at nedbringe forbruget.

Stillingen er en fuldtidsstilling i Ejendomme og Energi i perioden 15. august 2019 – 15.maj 2020. Afdelingen beskæftiger sig med administration, nybyggeri og renovering, forvaltning og vedligehold af kommunens ejendomme. Afdelingen beskæftiger pt. 16 medarbejdere.

Dine arbejdsopgaver:

 • Varetage Viborg Kommunes rolle i et energiprojekt, som udføres i samarbejde med Aarhus Kommune og rådgivende ingeniørfirma Dansk Energi Management. Projektet omhandler styrkelse af anvendelse af data til at spare på energiforbruget i den kommunale bygningsmasse, hvor der er udvalgt 5 pilotbygninger. Der vil primært være fokus på en udførelsesfase, hvor databehandling, analyse, udarbejdelse af 2. generations baselines, EnPIs og benchmarking af resultater vil være i højsædet, samt udførelse af korrigerende handlinger, for dermed at nedsætte energiforbruget.
 • Overvågning af Viborg Kommunes energiforbrug og energioptimering af tekniske installationer i bygninger.
 • Teknisk rådgivning/granskning i forbindelse med planlægning af kommunale byggearbejder samt sikre CTS-projekters omfang, udførsel og implementering fra start til slut.
 • Opfølgning og analyse af udførte energimærker for Viborg Kommunes bygninger.
 • Indberetning af energiprojekter.
 • Bistå afdelingen med henblik på energi, indeklima og installationer i den kommunale bygningsmasse.

Vi forventer:

 • At du har en relevant uddannelse som f.eks. VVS-ingeniør, maskinmester eller tilsvarende.
 • At du har erfaring med byggeteknisk og energimæssig rådgivning fra privat eller offentlig virksomhed.
 • At du forstår, hvordan energioptimering og godt indeklima kan opnås i sammenhæng med kravet om velfungerende bygninger.
 • At du har flair for databehandling.
 • At du har evne og vilje til at skabe dialog og samarbejde såvel internt som eksternt.
 • At du har vilje og evne til at indgå i et fagligt kollegialt fællesskab.
 • At du formår at kommunikere på en enkel og let forståelig måde – både skriftligt og mundtligt.
 • At du er indstillet på at arbejde i et åbent kontormiljø.

Vi tilbyder

Et udfordrende og spændende job, der er præget af selvstændighed og ansvar i opgaveløsningen. Du kommer til at indgå i et velfungerende fagligt miljø, hvor videndeling, helhedstænkning og god service er nøgleordene i det daglige samarbejde.

Ansættelse og løn

Stillingen er en fuldtidsstilling i perioden 15. august 2019-15. maj 2020. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til dine kvalifikationer og gældende overenskomst, herunder aftale om ”Ny løn” (kvalifikationsløn).

Kontakt

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte chef for Sekretariat og Facility Management Benedicte Wriedt på tlf. 87 87 55 03 eller ingeniør Ellen Bangsgaard Øhlenschlæger på tlf. 87 87 52 56.

Ansøgningsfrist og samtaler

Frist for ansøgning er 31. maj 2019.

Samtaler forventes at finde sted den 12. juni 2019.