Company: Region Västernorrland
Location: Sundsvall

Apply

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Regionledningsförvaltningen har i uppdrag att stödja kärnverksamheternas processer inom olika kompetensområden. Förvaltningen ger också stöd och kvalitativa underlag till regiondirektören och politikerna.

Vi söker nu en samordnare som ska ansvara för utveckling av Region Västernorrlands arbete med internkontroll. Uppdraget finns inom verksamheten Ekonomi och Samordning som är en stödfunktion till samtliga förvaltningar inom Region Västernorrland och består av 70 medarbetare uppdelade i fyra enheter. Verksamhetens huvudsakliga uppdraget är att stödja kärnverksamheternas processer, ge stöd och kvalitativa underlag till den politiska förtroendemannaorganisationen samt vara sakkunniga till regiondirektören.

.

Som samordnare för intern styrning och kontroll så kommer du att ansvara för Region Västernorrlands modell, arbetssätt och struktur för internkontroll. I uppdraget ingår att samordna arbetet gällande intern styrning och kontroll och stödja politiker, linjechefer samt stödresurser i arbetet med att bidra till att utveckla processen kring riskhantering samt intern styrning och kontroll. I rollen ingår även att inta en övervakande funktion utifrån ett övergripande koncernperspektiv.

Som samordnare är uppdraget att ansvara för framtagande, implementering och utveckling av processer för intern styrning och kontroll samt att löpande och årsvis följa upp Region Västernorrlands samlade interna kontrollåtgärder med rapportering till ledning, styrelse och nämnder.

I rollen ingår aktivt stöd och kontakt med linjens chefer inom länet i arbetet med den verksamhetsspecifika internkontrollen och även i framtagandet av arbetssätt och rutiner. Omvärldsanalyser, kartläggningar och utredningar ingår i uppdraget.

Vi vänder oss till dig som har en universitets-/högskoleutbildning som bedöms relevant för uppdraget, det kan t.ex. vara inom ekonomi, samhällsvetenskap eller ledarskap och organisationsutveckling. Du har även erfarenhet från arbete med strategiska och övergripande frågor. Körkort B är ett krav.

Har du arbetat inom offentlig sektor och har praktisk erfarenhet av arbetet med intern styrning och kontroll så är det meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet från förbättringsarbete och processorienterat arbetssätt.

Vi ser att du är kvalitetsmedveten, strukturerad och utvecklingsinriktad. Du är tydlig, har en helhetssyn och kan väga samman komplex information samt gillar att samarbeta med andra och att bidra till lärande. Som person har du integritet och i ditt arbete är du mål- och resultatorienterad samt initiativtagande. Du är van vid och kan hantera att det inte alltid finns upptrampade vägar att följa när du ska driva ditt arbete framåt.

Placeringsort för tjänsten är Örnsköldsvik, Härnösand, Sollefteå, eller Sundsvall.

Är du den vi söker? Varmt välkommen med din ansökan!

Advertisements